Ливия

Ливия2

Кобила майка

Дата на раждане: 09.08.2001 г.
Порода – Олденбург
Баща – Ландголд
Майка – Пенелопе
Ливия
livia_1