Пансион и обучение на коне

Конюшната разполага с 40 бокса, всеки от които с големина 12 кв.м. и е изцяло застлана с гумени плочи. За конете се грижат денонощно професионални конегледачи. Конете са подсигурени с автоматични поилки, качествена храна и постел. Осигурена е медицинска грижа и контрол. Всички боксове са свързани със система за видеонаблюдение.